Kontakt

FRIKO MARCIN RYWACKI

ul. Koszalińska 54
75-900 Koszalin

NIP: PL 842 154 36 99
REGON: 771249337
PEKAO SA: 05 1240 3800 1111 0010 1069 8685
PEKAO SA WALUTOWE EUR: 47 1240 3653 1978 0010 5778 6390

Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.